overskrift_forståelse-copy.jpg
 
 

Forstå hvad der sker når konflikten rammer

Konflikter er et livsvilkår. De kan være meget belastende for alle parter. Konflikter kan også være en mulighed for at opbygge større tilknytning. Uanset, er de en forudsætning i alle relationer. I gode relationer, bliver konflikterne opdaget, anerkendt og håndteret på en konstruktiv måde. Når I vælger Relations, vælger I fokus og bevidsthed på at få brugbare metoder til konfliktforståelse og konflikthåndtering.

Frygten for konfrontationen

Når konflikten først er eskaleret, befinder vi os i et stærkt alarmberedskab. Vi bruger mange kræfter og energi på usagte og uløste konflikter. Hvis ikke man har værktøjer til at gå ind i en konflikt på en hensigtsmæssig måde, kan det nedbryde relationer og sætte dybe spor på en arbejdsplads. En anspændt situation som følge af en konflikt mellem to medarbejdere på arbejdspladsen, kan få store konsekvenser for hele gruppen og dermed både for trivsel og produktivitet.

Se jer selv klarere i en konflikt

Hvis I skal løse konflikter på en konstruktiv måde, må I tilegne jer viden om hvordan konflikter opstår, hvordan de optrappes og endelig hvordan de aftrappes igen.

Spørg dig selv: Hvordan er mit reaktionsmønster? Reagerer jeg hensigtsmæssigt? Hvad kan jeg gøre for at ændre udfaldet?

 
overskrift.jpg
 

Sådan kommer I godt ud af en konflikt

Når I får træning og redskaber til at løse jeres og andres konflikter, bliver I i stand til at handle hensigtsmæssigt  i en konflikt. Såvel i din egen konflikt, som i kollegers eller medarbejderes sammenstød. At blive god til at forstå og reagere konstruktivt på konflikter, kræver øvelse og træning. Relations giver jer konkrete, brugbare og målrettede konflikthåndteringsværktøjer.

Sådan bruger I konflikten

Den daglige dialog med kolleger og dit daglige sprog medvirker til at skabe relationer og også konflikter mellem medarbejdere. Hvis ikke I får gode rammer at behandle konflikterne i, kan det fastfryse eller forværre konflikterne og gøre arbejdspladsen til et utrygt miljø, hvor der ikke er plads til trivsel og flow. Med Relations får I en opmærksomhed på sproget og kulturen i organisationen og derigennem mulighed for at ændre den.

Når du vælger Relations vælger du samtidig:

·      Klarere relationer og effektive kommunikationsstrategier

·      Medarbejdertrivsel og styrket konkurrenceevne

·      Større effektivitet i arbejdsdagen

 

LÆS MERE OM:


Kompetencer

Hvordan du bliver bedre til at reagere hensigtsmæssigt i ledelse og medarbejderrelationer - udvid dine håndteringsværktøjer

Strategier 

Sådan lægger du en strategi for det du vil have gennemført – og får det. Bliv endnu bedre til at opnå dine målsætninger igennem kommunikationen