overskrift_relation copy.jpg
 
 

Mestring skaber værdi

At mestre er noget vi alle gør, når vi møder udfordringer. Det er nødvendigt for os at være i stand til. Vi mestrer de udfordringer vi møder på en god eller en skadelig måde. Når vi først har prøvet at mestre situationer på én måde, vil den måde blive en del af vores arsenal af handlemuligheder. Relations tilbyder jer praktiske øvelser, der åbner for udvikling af flere strategier til at mestre de daglige udfordringer og derved udbygge jeres 'værktøjskasse' og mulighed for at klæde jer ordentligt på i svære situationer.

 

 
 
 
sådan.jpg

Få modet til at lede dig selv og andre

Det kræver mod at lede og det kræver et særligt mod at lede sig selv. En leder er specialiseret i at lede. Med Relations får du mulighed for at kaste lys på de områder, du som leder kan effektivisere. Derved frigives tid og ressourcer til at tilskynde og støtte medarbejderne, og derigennem udløse deres fulde potentiale. Lad dem gøre deres arbejde, så du er fri til at gøre dit.

 

Hold op med at tale og lyt

En vigtig del af at være en dygtig kommunikator består i at være en aktiv lytter. At lytte til dine medarbejdere øger din evne til at være til stede. Det giver også tid til løbende at korrigere og justere og på den måde blive bedre til at lede medarbejdere.

 
overskrift_mestre.jpg
 

Tænk langsigtet og opstil gode rammer

Vi kan så let blive fanget af dagligdagen, rutinerne tager over og styrer retningen, så vi mister retningssansen. Hos Relations får I enkle værktøjer til at skabe større bevidsthed om de rammer og roller I indgår i og med dem, udvidelse af jeres ’værktøjskasse’ og mulighed for at lette de processer der kan være udfordrende for arbejdsmiljøet.

Medarbejdertrivsel og styrket konkurrenceevne

Vær en god rollemodel. Giv jeres medarbejdere støtte og udviklingsmuligheder. At blive anerkendt og respekteret for den man er, er nogle af grundstenene i gode arbejdsrelationer i et ærligt og effektiv arbejdsmiljø. Relations tilbyder brugbare værktøjer og muligheder for at øve situationer, hvor I bliver skærpet i at lytte og anerkende jeres medarbejdere.

Efter et forløb med Relations får I mulighed for

  • En skræddersyet ramme for hvordan I får større trivsel i arbejdsdagen
  • Gode forventningsafstemningsprocedurer
  • Bedre flow i den daglige dialog
  • Relevante mestringsteknikker
  • Professionelt engagement og gennemslagskraft
  • Brugbar organisationsanalyse og anbefalinger til forbedring af arbejdsmiljøet

 

 

LÆS MERE OM: 


Strategier 

Sådan lægger du en strategi for det du vil have gennemført – og får det. Bliv endnu bedre til at opnå dine målsætninger igennem kommunikationen

Forståelse

Lær at bruge dine handlemuligheder optimalt, når forandring skal opnås og hvis konflikten opstår - få værktøjer til at forstå og vær klar til handling